Novice in obvestila

Novice in obvestila

Gibalni razvoj otrok

Razmišljanje o gibalnemu razvoju otrok.

  • 19 marec 2018
  • Število ogledov: 711
Gibalni razvoj otrok
Razmišljanje o gibalnemu razvoju otrok.

Ko pogosto govorimo o športu kot družbenemu fenomenu sodobnega časa in poveličujemo vrhunskost oz. rezultate kot glavni cilj širšega spektakla, prepogosto pozabljamo na osnovni elementarni gibalni ter psiho-socialni razvoj otrok, ki so v ključni fazi svojega razvoja (obdobje med 3. in 9. letom starosti). Ključni izziv sedanjega časa je in bo omogočiti tej populaciji otrok prilagojen ter ustrezen celovit pristop k pedagoško/trenažnemu procesu. V teh procesih pa mora biti v ospredju igra in animacija ter vzgoja otrok na način, da se jim predstavi čim širši spekter gibalnih znanj. Z drugimi besedami povedano, otroke prepogosto prehitro silimo v usmerjene resne trenažne procese športnih panog oz. »drile po modelu mladinskih in članskih selekcij«, pozabljamo pa, da so to le otroci, ki se še radi igrajo, zabavajo, veselijo itd. Ključno sporočilo v razmišljanju je, da moramo vsi izvajalci otroških športnih in rekreativnih programov ponuditi ustrezne vsebine in modele podajanja gibalnih znanj otrokom na način, da bo našim mladim telovadcem postal šport oz. aktiven življenjski slog vrednota in način preživljanja prostega časa. Še več, zdrav in aktiven življenjski slog naj jih spremlja skozi njihov razvoj in v kasnejše življenjsko obdobje ter jim mora biti v veselje.

Gregor Likar, prof. šp. vzg.
Print