Novice in obvestila

Novice in obvestila

15. sezona telovadbe MALČKOV ŠPORT

  • 10 september 2020
  • Število ogledov: 216
15. sezona telovadbe MALČKOV ŠPORT

Konec septembra se na Koroškem pričenja 15. sezona telovadbe Malčkov šport.

Vuzenica, 10. 9. 2020 – Telovadba Malčkov šport predstavlja nabor različnih športno-gibalnih programov, ki otrokom skozi igro in animacijo omogočajo vsestranski gibalni razvoj ter jim privzgajajo šport kot pomembno življenjsko vrednoto.

Pred petnajstimi leti je skupina študentov Fakultete za šport in hkrati športnih navdušencev na Koroškem pričela organizirati otroško telovadbo. Ob podpori Fakultete za šport in Laboratorija za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja so v Malčkovem športu skozi petnajstletno obdobje oblikovali programe namenjene otrokom med 3. in 9. letom starosti, s katerimi želijo pozitivno vplivati na razvoj mladih generacij ter jih spodbuditi k vsakodnevnemu gibanju.
Osnovni cilj in poslanstvo telovadbe Malčkov šport je vsestranski gibalni razvoj otrok, kar pomeni, da pomagajo otrokom razviti osnovne motorične sposobnosti do stopnje, da so lahko le-te dobro izhodišče za nadaljnjo športno udejstvovanje. Bodisi v obliki treningov kakršne koli športne zvrsti ali pa rekreativnega udejstvovanja v športu. In kar je najpomembneje, pa izpostavi vodja ekipe, profesor športne vzgoje, Gregor Likar: »naši programi ne predstavljajo ozko usmerjene vadbe oz. tekmovalnega drila, temveč se trudimo otrokom na igriv način prikazati šport kot nekaj zabavnega in lepega, pri tem pa se jih trudimo naučiti osnovna znanja različnih športov«. Zaradi tega so v Malčkovem športu program telovadbe skupaj s Fakulteto za šport zelo razdelali in ga razdelili v 6 sklopov, ki se smiselno prepletajo skozi šolsko leto. Imenujejo jih Malčkova ura gimnastike (osnove gimnastike), Malček z žogo (osnove različnih športov z žogo), Malček tekalček (osnove atletike), Malček loparček (osnovna rokovanja z različnimi loparji in rekviziti), Malčkova plesna delavnica (elementarni plesi in igre) in Malček igralček (številne zanimive otroške gibalne igre).
Telovadba se pričanja konec meseca septembra v različnih krajih na Koroškem in Primorskem ter traja do meseca maja 2021. Izvajala se bo v športnih dvoranah, ločeno za otroke v vrtcu in 1. triletju osnovne šole.

Vsi termini in lokacije so objavljene na TEJ POVEZAVI, prijava pa je možna TUKAJ >> KLIK.

Ekipa MALČKOV ŠPORT


Print