Malček tekalček

Malček tekalček

V programu Malček tekalček se bodo otroci spoznali z osnovami atletike. Seznanili in prikazali jim bomo najbolj naravne oblike gibanja (hoja in tek v različne smeri in načine) ter elementarne atletske vsebine (preskakovanje manjših ovir, tek čez manjše ovire, preskoki, odrivi, doskoki, meti žogic z mesta ali z zaletom...).

V programu Malček tekalček želimo otrokom predstaviti in poenostaviti gibanja, ki se včasih marsikomu zdijo zelo enostavna, a lahko predstavljajo otrokom v tem obdobju resne težave.