Malčkova ura gimnastike

Malčkova ura gimnastike

V programu Malčkova ura gimnastike se otroci spoznavajo z elementi gimnastične abecede, s poudarkom na naravnih oblikah gibanja. Vsebine Malčkove ure gimnastike se prenašajo na vsakdanje življenje kot so padci, pobiranja, ravnotežje, orientacija, strah pred višino… Poleg tega se bodo otroci v programu seznanili z osnovnimi položaji telesa, z gimnastičnimi orodji in najenostavnejšimi gimnastičnimi prvinami, kot so preval naprej, preval nazaj, stoja na lopaticah in stoja na rokah itd.

Fotogalerija