Štajerska

Štajerska

Malčkov šport je na Štajerskem prisoten že drugo leto. Družinam in njenim malčkom ponujamo različne športno-rekreativne programe, s katerimi želimo pozitivno vplivati na gibalni razvoj otrok.

S programom telovadba Malčkov šport smo za enkrat prisotni v Rušah (OŠ Janka Glazerja). V našem najbolj razširjenem programu spoznavajo otroci na igriv način raznolike elementarne oblike gibanja.

Na Štajerskem organiziramo tudi praznovanja rojstnih dnevov, s katerimi pomagamo staršem organizirati in popestriti otrokov najlepši dan v letu. Prav tako načrtujemo v bližnji prihodnosti organizacijo različnih tečajev (plavanje, tenis, rolanje itd.) ter druge aktivnosti povezane z aktivnim preživljanjem prostega časa.

Za vse dodatne informacije glede programov se lahko obrnite na vodjo naših športnih programov Likar Gregorja (040 412 801).

Na Štajerskem želimo z našimi programi staršem otrok ponuditi kakovostne športno-rekreativne in doživljajske programe, ki bodo otrokom skozi igro predstavljali gibanje oz. šport kot eno najpomembnejših vrednost v njihovem razvoju. Prav tako želimo vzpostaviti prijateljske odnose med družinami s Koroške, Primorske in Štajerske regije ter to povezovanje nadgraditi z različnimi aktivnostmi v vseh treh regijah.