Telovadba Malčkov šport

Telovadba Malčkov šport

Telovadba Malčkov šport predstavlja otroški športni program, s katerim strokovno in sistematično pristopamo k celostnemu gibalnemu razvoju otrok. Pri tem velja izpostaviti naslednje;

  • Naš program temelji na otrokom prilagojenih vsebinah, igri in animaciji (ker je dokazano, da se otroci v tem obdobju največ naučijo preko igre)
  • Otroke poučuje strokovno usposobljen kader (saj je naš program podprt s strani Fakultete za šport)
  • Otroke vzgajamo v športnem duhu (saj jih učimo primernega obnašanja v športu)

Program je namenjen otrokom od 3. do 9. leta starosti, kar pomeni, da lahko program obiskujejo otroci v vrtcu in prvi triadi osnovne šole, pri čemer se program v vrtcu ustrezno vsebinsko in časovno razlikuje od šolskega programa. V program sprejmemo tudi mlajše in starejše otroke, ampak samo v primeru, ko skupaj s starši ocenimo, da je odločitev primerna za otroka.

Program Telovadba Malčkov šport je sestavljen iz šestih sklopov, ki se na podlagi našega učnega načrta smiselno prepletajo v tekočem šolskem letu, od meseca oktobra do vključno meseca aprila. Delimo jih na naslednja področja: Malčkova ura gimnastike, Malček loparček, Malček z žogo, Malček tekalček, Malčkova plesna delavnica in Malček igralček.

 

KRAJI IN LOKACIJE IZVAJANJA PROGRAMA >> KLIK

VPIS OTROKA V PROGRAM TELOVADBA MALČKOV ŠPORT >> KLIK

Cilji programa Malčkov šport

Cilji programa so usmerjeni v vsestranski razvoj otrok, s poudarkom na razvijanju osnovnih motoričnih sposobnosti kot so koordinacija, gibljivost, hitrost, moč, ravnotežje ter preciznost in vzdržljivost.

Z razvijanjem naštetih sposobnosti omogočamo otrokom dobro »odskočno desko« za nadaljnji razvoj otrokove osebnosti, bodisi v rekreativnem ali tekmovalnem športu. Da lahko otroci v našem programu razvijajo naštete sposobnosti, smo izoblikovali program Malčkov šport, ki je strokovno prilagojen otrokom in podprt s strani Fakultete za šport, natančneje Katedre za gibalno kontrolo in učenje ter Laboratorija za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja.

Program Malčkov šport smiselno povezujemo s programom Tečaji, ki vključuje tečaje rolanje, tenisa in plavanja.

V programu prikazujemo otrokom tudi navade oz. vedenja, ki so povezana z aktivnim preživljanjem prostega časa. Naj povzamemo nekatere:

  • higienske navade
  • poštenost
  • točnost
  • spoštovanje drugih
  • »zdrava« tekmovalnost
  • sprejemanje drugačnih
  • sprejemanje poraza itd.

Generalni cilj programa Malčkov šport je pomagati staršem razvijati in vzgajati otroka v smeri, da mu bo aktivno preživljanje prostega časa pomenilo eno od najpomembnejših vrednot v svojem življenju. Mi poskrbimo, da imajo otroci radi šport!

Uspeva nam že 18 let in verjamemo, da nam bo tudi v prihodnje!